Tjänster

Årsredovisningar

Vi ser till att årsredovisningen upprättas i enlighet med önskat regelverk, såväl K3 som K2.

Koncernredovisning

Det är en hel del att hålla koll på vid upprättandet av en koncernredovisning och koncernkonsolidering. På byrån har vi järnkoll och gör processen trygg och enkel för ditt företag.

Bokslut

Vi ser till så att bokslutet upprättas enligt konstens alla regler och är gärna ert bollplank vid analys av nyckeltalen.

Inkomstdeklarationer

Vi upprättar noggrant ditt företags inkomstdeklaration och erbjuder rådgivning kring skattefrågor.

Vi arbetar med alla regelverk – K2, K3, RFR2 och IFRS.
RFR2 och IFRS tillämpas framförallt av våra kunder inom fastighetsbranschen.

Övriga tjänster

Underkonsult till redovisningsbyråer

Vi biträder med årsvisa tjänster till redovisningsbyråer som behöver hjälp att lösa akuta resursbehov. Det kan även vara så att redovisningsbyrån är i behov av kompetens inom koncernredovisning och då är vi behjälpliga.

Ekonomistyrning och projektledning

Vi hjälper till med ekonomistyrning och projektleder förändringsarbeten inom ekonomiprocesser, allt från processkartläggning av nuvarande processer till implementerat önskat läge. Har ni specifika behov av projektledning, t.ex. införande av systemstöd, budgetarbete eller processkartläggningar så hjälper vi er gärna med det!

Intresserad av våra tjänster?