Experter på redovisning

Tjänster

Vi har specialiserat oss på att upprätta årsredovisningar, koncernredovisning, bokslut och inkomstdeklarationer, och blivit experter på just det. Löpande bokföring lämnar vi åt andra.

Kunder

Vi samarbetar oftast med större företag och koncerner, men har även mindre och medelstora företag som kunder. 

Vi är oerhört nöjda med det arbete som konsulterna på Grissle Redovisningskonsult utför. De har ett personligt bemötande och utför arbetet på ett ansvarsfullt sätt.
Markus Brink
Brixly
Genom att använda konsulterna på Grissle sparar vi både tid och pengar! Hög kompetens och säker leverans!
Camilla Heyman
Aspelin-Ramm Fastigheter AB
Sedan 2013 har Grissle Redovisningskonsult varit vår absoluta hörnsten för att uppnå förstklassig ekonomisk rapportering utifrån regelverken för börsnoterade bolag, vilket vi är oerhört glada och tacksamma över.
Rickard Borendal
Varbergs Stenfastigheter AB

Medarbetare

Konsulterna på byrån har många års erfarenhet av de tjänster vi erbjuder.

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT
AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT
AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT
 REDOVISNINGSKONSULT
EKONOMIKONSULT
REDOVISNINGSKONSULT