Medarbetare

Våra konsulter

Joakim Grissle

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT

Joakim startade sin yrkesbana på PwC Göteborg hösten 2000, där han jobbade fram till sommaren 2006. Arbetsuppgifterna var både revision och konsultationer såsom upprättande av bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer.

Därefter blev det drygt ett år på Lindex som redovisningsansvarig för moderbolaget. Från och med hösten 2007 har det varit byrån som gällt till 100 %.

Joakim jobbar mycket med koncernkonsolidering/ koncernredovisning och upprättande av ”K3- årsredovisningar” för större företag, men det blir även många årsredovisningar för fastighetskoncerner.

Christina Lönnberg

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT

Christina började på Grissle Redovisningskonsult i september 2017.

Hon har ett förflutet i branschen sedan 1999 då hon började på Kjell Simonson Revision AB som sedermera köptes upp av PwC i början av 2000-talet.

Christina jobbar främst med bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer för små och stora bolag.

Ulrika Brettmo Tollesson

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT

Ulrika började på Grissle Redovisningskonsult i oktober 2017 efter att tillbringat 17 år på PwC.

Hon jobbar med bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer för både små och storbolag.

Därtill kan även läggas upprättande av koncernkonsolidering och koncernredovisning.

Angela Consani Stahre

 REDOVISNINGSKONSULT

Angela har jobbat på PwC sedan 2011 och i juli 2018 följde hon med in i Aspia när de förvärvade PwC´s redovisningsdel. 

Angela har jobbat både som revisor och redovisningskonsult, men under de senaste åren har det varit fokus på redovisning och hon är nu i slutfasen för att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Angela började på byrån vid årsskiftet 2018/2019.

Lisa Grissle

EKONOMIKONSULT

Lisa är ekonomikonsult med inriktning på ekonomistyrning och projektledning med fokus på fastighetsbranschen.

Lisa kommer närmast från Newsec där hon arbetat som kundansvarig ekonomichef i fem år.

Dessförinnan arbetade Lisa i 10 år på PwC, inom revision och framförallt rådgivning med utredningar, försäljningsprocesser, värderingar och due diligence med inriktning på fastighetsbranschen.

Anna Nordh

REDOVISNINGSKONSULT

Anna började på Grissle Redovisningskonsult AB i maj 2021, efter att tillbringat drygt 20 år på Moore, där hon jobbat med både revision och redovisningskonsultationer.

Hon jobbar med koncernkonsolidering och koncernredovisning, årsredovisningar, bokslut och inkomstdeklarationer för både små och stora bolag.

Vi vill veta mer om dig